podpisz umowę

Twoje dziecko jest już po pierwszych zajęciach lub kontynuuje naukę?

przeczytaj i zaakceptuj umowę na zajęcia z akrobatyki

  Data

  Imię i nazwisko rodzica/Opiekuna

  Imię i nazwisko dziecka

  Rok urodzenia dziecka

  numer telefonu (sprawdź poprawność):

  Adres e-mail(sprawdź poprawność)

  Adres zamieszkania

  Moje dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach:


  Dzień/dni i godziny w których dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach(ustalone z organizatorem):

  Dane do wystawienia faktury (wypełnij, jeśli chcesz otrzymywać faktury)
  Lokalizacja, w której będą odbywały się zajęcia

  Uwagi (wypełnij, jeśli jakieś masz)

  Aby zawrzeć umowę należy zaznaczyć pola wyboru, na które wyraża się zgodę: