podpisz umowę na zajęcia taneczne

Jesteś już po pierwszych zajęciach?

chcesz do nas dołączyć?

Zapoznaj się z umową

I Wypełnij formularz do zawarcia umowy

  Data

  Imię i nazwisko rodzica/Opiekuna

  Imię i nazwisko dziecka

  Rok urodzenia dziecka

  numer telefonu (sprawdź poprawność):

  Adres e-mail(sprawdź poprawność)

  Adres zamieszkania

  Moje dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach:


  Dzień/dni i godziny w których dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach(ustalone z organizatorem):

  Dane do wystawienia faktury (wypełnij, jeśli chcesz otrzymywać faktury)
  Lokalizacja, w której będą odbywały się zajęcia

  Uwagi (wypełnij, jeśli jakieś masz)

  Aby zawrzeć umowę należy zaznaczyć pola wyboru, na które wyraża się zgodę: