Regulamin zapisu i udziału w warsztatach i zajęciach AKROWAKACJE 2023

 

 1. Zapisy na zajęcia dotyczą dzieci i młodzieży od 4 do 17 lat. Zapisujący jest świadom, że dzieci uczestniczą w zajęciach samodzielnie, rodzice nie wchodzą na salę gimnastyczną. W związku z tym dziecko musi być na tyle samodzielne, aby pozostać na sali z instruktorkami, wypełniać ich polecenia i samodzielnie korzystać z toalety, która jest na sali.
 2. Zapisy na warsztaty dotyczą tylko dzieci szkolnych, które posiadają odpowiednie umiejętności. Przy wyborze warsztatów dopisane są warunki uczestnictwa. Zapisy na zajęcia regularne dotyczą dzieci od 2 lat z rodzicami (AKROSTART) lub od 4 lat (zajęcia samodzielne).
 3. Ilość miejsc jest ograniczona.
 4. Zapisy na warsztaty trwają do wyczerpania miejsc. Po wyczerpaniu miejsc obowiązują zapisy na listę rezerwową. Zapisy na zajęcia trwają do dnia poprzedzającego termin zajęć lub do wyczerpania miejsc.
 5. Aby zapisać dziecko na zajęcia/warsztaty należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, zaakceptować niniejszy regulamin i dokonać opłaty. Wysokość opłaty zależna jest od rodzaju zajęć/warsztatów (cennik w punkcie 9. Niniejszego regulaminu) i należy dokonać jej w formie przelewu na nr konta firmy AKRO-FIT Weronika Zawadzka: mBank 47 1140 2004 0000 3602 8014 8318. W tytule należy wpisać: warsztaty/zajęcia, data, imię i nazwisko dziecka.
 6. Zapisując dziecko rodzice/opiekunowie oświadczają, że nie ma ono przeciwwskazań do udziału w zajęciach z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami akrobatyki sportowej. Są to zajęcia rekreacyjne, nie jest wymagana zgoda lekarza medycyny sportowej. Jednak jeśli rodzice/opiekunowie mają wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, zalecamy wizytę u ww. specjalisty lub u lekarza rodzinnego. W takim przypadku można wziąć udział w zajęciach tylko i wyłącznie wtedy, kiedy lekarz wydał pozytywną opinię.
 7. Uznaje się, że dziecko jest zapisane na zajęcia/warsztaty tylko wtedy, jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki z punktu 5.
 8. Opłata za rezygnację z warsztatów może zostać zwrócona w połowie pod warunkiem, że zostanie zgłoszona w terminie – 7 dni przed warsztatami. Opłatę za zajęcia można przenieść  na kolejny termin pod warunkiem, że nieobecność zostanie zgłoszona 48 godzin przed zajęciami. Za nieobecność na zajęciach nie ma zwrotów pieniędzy. Zgłoszenia do zajęć i warsztatów dokonują osoby zdecydowane.
 9. Cennik:

– warsztaty salto machowe bokiem – 80 zł dla wszystkich, 60 zł dla uczestników naszych zajęć.

– warsztaty salto machowe przodem – 80 zł dla wszystkich, 60 zł dla uczestników naszych zajęć.

– zajęcia AKROSTART – 25 zł wg regulaminu

– zajęcia 40 minut – 40 zł

– zajęcia 55 minut – 40 zł

Jeśli dziecko będzie brało udział w zajęciach regularnych drugi lub 3 raz w tym samym tygodniu, to opłata za drugie i trzecie zajęcia zostaje obniżona o 10 zł.

Dla rodzeństwa należy obniżyć opłatę o 5 zł na każde dziecko.

Jeśli dziecko będzie brało udział w więcej niż jednych warsztatach za drugie i kolejny należy obniżyć cenę o 10 zł.

Zniżki łączą się ze sobą.

 ZAJĘCIA/ WARSZTATY

 1. Udział w zajęciach/warsztatach mogą wziąć dzieci zdrowe, bez kontuzji i dolegliwości bólowych.
 2. Strój obowiązujący na zajęciach: wygodne krótkie spodenki sportowe lub legginsy, koszulka, która przylega do ciała lub inna, która powinna być schowana w spodenki, skarpetki antypoślizgowe lub brak skarpetek, brak obuwia. Zabronione są długie kolczyki oraz łańcuszki czy bransoletki – ze względów bezpieczeństwa. Okulary korekcyjne również muszą zostać ściągnięte do ćwiczeń. Organizator nie wyraża zgody na uczestnictwo w ćwiczeniach w okularach ze względu na ryzyko doznania urazu twarzy oraz oczu. Instruktor prowadzący zajęcia będzie zwracał szczególną uwagę na to, czy dziecko odpowiednio dobrze widzi jak wykonać zadane ćwiczenia.
 3. Organizator zaleca, aby dzieci miały ze sobą wodę niegazowaną. Gazowane napoje są zabronione.
 4.  Nie można wnosić jedzenia na hale i rzuć gumy.
 5. Dziecko biorące udział w zajęciach/ warsztatach powinno być objęte ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW Szkolne), które w OWU nie wyklucza odpowiedzialności za urazy, które powstały podczas udziału w pozaszkolnych rekreacyjnych zajęciach z akrobatyki.
 6. Firma AKRO-FIT odpowiada za uczestników zajęć tylko podczas trwania zajęć/warsztatów (przed i po zakończeniu zajęć za dzieci odpowiadają Opiekunowie)
 7. Rozpoczęcie i zakończenie zajęć/warsztatów odbywa się na sygnał prowadzącego „Zapraszam na sale – zaczynamy” i „Koniec – wychodzimy z sali”– wchodzenie na sale i korzystanie ze sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu jest zabronione.
 8. W razie niewłaściwego zachowywania się Uczestnika zajęć, w szczególności pod uwagę brane są zachowania zagrażające zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu Uczestników zajęć, zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo:

– wykluczyć uczestnika z wykonywania wybranych ćwiczeń

 

– zakazać uczestnictwa w danym treningu

 

– wykreślić z listy uczestników.

 

W takim przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty. Rodzic/Opiekun nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń.

 

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Zaleca się, aby nie brać na zajęcia rzeczy wartościowych.
 2. W przypadku nieprawidłowości/konfliktów podczas zajęć Klient jest zobowiązany najszybciej jak to możliwe poinformować Organizatora o zaistniałej sytuacji. Organizator zobowiązuje się rozwiązać problem jak najszybciej jest to możliwe, jeśli ma ku temu obiektywne możliwości.
 3. Wszystkie zajęcia i warsztaty odbywają się na sali AKRO-FIT ul. Sobieskiego 47C.
 4. Organizator ma prawo odwołać zajęcia lub warsztaty z ważnych przyczyn. Obowiązkiem organizatora jest poinformowanie o tym fakcie Rodziców/Opiekunów oraz zwrot pieniędzy.

 

 

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 

Administratorem danych osobowych Klienta i/lub Uczestnika jest Weronika Zawadzka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKRO-FIT Weronika Zawadzka z siedzibą w Paszowice 87/3, 59-411 Paszowice, NIP: 6951505056 zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, zwana w Regulaminie również  Organizator. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem można się używając poniższych danych: e-mail: kontakt@akro-fit.pl , numer telefonu: 507479734 lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.

 

Dane osobowe Klientów i/lub Uczestników podawane w formularzach znajdujących się na stronie internetowej będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do przeprowadzenia rekrutacji). Jest to konieczne dla przeprowadzenia rekrutacji.

 

Dane osobowe Klienta i/lub Uczestnika mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 

-wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

 

-ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 

-kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do przeprowadzenia procesu rekrutacji);

 

-tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

 

-archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 

-wykorzystywania cookies na stronie i podstronach www.akro-fit.pl — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

 

-przetwarzania wizerunku w celach promocyjnych i marketingowych (m.in. na Stronie i kanałach społecznościowych Administratora) — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)